STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL

En podcast om platserna och människorna på den Sörmländska landsbygden


 

Nypremiär 1 dec 2023!


Inför Landsbygdsriksdagen 2024 spelar vi in 10 nya avsnitt av Sörmlandspodden.  Här får ni möte betydelsefulla personer som  samtalar om framgångsfaktorer för en levande landsbygd.
Första avsnittet släpps 1 dec 2023. Länk till Youtube

 

Inspelningarna finansieras via Leaderprojektet Sörmland Lever Syftet är bland annat att möjliggöra större delaktighet på gräsrotsnivå att sprida berättelsen om Sörmland.
 

Historik

De första avsnitten (1-15) producerades 2020 i samverkan med Utflyktsvägen, Leader Sörmlandskusten och Keep Up Agency. Här får ni höra om lyckade landsbygdsinitiativ och spännande besöksmål längst utflyktsvägen.


Medverka i podcasten och nå ut med din verksamhet!

Du erbjuds att medverka i ett avsnitt eller ge förslag på personer och tema till ett program. Ni kan också skicka ett färdigt material som vi redigerar in gingel och intro till. Vårt programråd avgör om det uppfyller kriterier för Sörmlandspodden.

 

För mer information och priser kontakta Jacqueline Hellsten 070-7256269 

 
     


 
 
 
 

Sörmlandspodden
Läs mer >>


Jan Brandt 2019
Läs mer >>


Åsa Ingårda 2018

Läs mer >>
 

FlensVärldsOrkester 2017

Läs mer >>

Jan Persson 2016

Läs mer >>

Hans Naess 2015
Läs mer >>


Leif Jacopsson 2014

Läs mer >>


Årets Hederssörmlänning 2014

Läs mer >>


Sörmlandsleden 2013

Läs mer >>


Nils Juto 2011

Läs mer >>
 SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET