STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL

Jan Persson
Årets Sörmlänning 2016 Jan Persson
 

Jan Persson, sörmlänningen bakom den framgångsrika bygg- och fastighetskoncernen Kilenkrysset, utses till Årets sörmlänning 2016.
Det är femte gången sedan Sörmlands-Akademien återuppstod 2009 som hedersbetygelsen sker. Tidigare har kulturentrepenören Nils Juto, Stålboga, Sörmlandsleden, hembygdsprofilen Leif Jacobsson, Malmköping, och mannen bakom det sörmländska matklustret, Hans Naess, Flen uppmärksammats.

”Med grunden i jordbruk och småskalighet på Fogdön har Kilenkrysset växt fram till en av de största privatägda bygg- och fastighetskoncernerna. Mannen bakom den lavinartade utvecklingen är Jan Persson, som satt Sörmland i allmänhet och Strängnäs i synnerhet på kartan. Där ligger huvudkontoret i koncernen, ett stenkast från den välkända riksvägskorning som gett den dess namn
Under ett kvarts sekel har Jan Persson utvecklat sitt företag långsiktigt med målet att nå en hyresomsättning år 2020 på mer än 400 miljoner kronor och som idag besitter mer än tre miljoner kvadratmeter mark.
Som sörmlänning av börden har Jan Persson satt sin ära i att driva företaget från Strängnäs. Ingen har dock kunnat undgå Kilenkryssets satsningar kring Stockholm. Stora skyltningar marknadsför på viktiga platser Kilenkryssets marksatsningar, inte minst längs de stora Europavägarna.

Jan Persson är en ärlig företagare, som anser att ett handslag skall räcka för en affär.
Han styr sin koncern med sunt förnuft och ett av ledorden i hans strategi är att bojkotta byråkratin.
Bland många projekt i Jan Perssons regi kan nämnas den kanal han vill anlägga mellan Eldsund och Sörfjärden i Mälarens vattenområde.
Jan Perssons företagsvärld sträcker sig från den skånska myllan i söder upp till den uppländska slätten i norr. Men han är den äkta sörmlänningen, som är mån om sitt ursprung och alltid finner glädje i det enkla arbetssättet. Han är stolt över att kunna lotsa in stora multiföretag som små etablerare i det tjusiga huvudkontoret i Strängnäs. Där lyser symboliskt alltid det klara ljuset från landets största kristallkrona.”

  
     


 
 
 
 

Sörmlandspodden
Läs mer >>


Jan Brandt 2019
Läs mer >>


Åsa Ingårda 2018

Läs mer >>
 

FlensVärldsOrkester 2017

Läs mer >>

Jan Persson 2016

Läs mer >>

Hans Naess 2015
Läs mer >>


Leif Jacopsson 2014

Läs mer >>


Årets Hederssörmlänning 2014

Läs mer >>


Sörmlandsleden 2013

Läs mer >>


Nils Juto 2011

Läs mer >>
 SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET