STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL


Sörmlandsakademiens mål

Sörmlandsakademien verkar ideellt och oberoende med ädla syften och mål. Sörmlandsakademien skall verka för att uppmärksamma gärningar som är/har varit till gagn för Sörmland.

Akademien utdelar ”Sörmlänningen” som ett bevis på Akademiens uppskattning.

Fastställt vid Presidiemöte 2009-01-22


 
SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET