STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL


Värdegrund

Sörmland skall vara känt för att här bor duktiga och skickliga människor och mängder av framgångsrika företag och företagare, god mat och fina råvaror. Här värnar man också om livsmiljön och livsbetingelser i det vackra landskapet.


Sörmlands Akademien har tagit som sin uppgift att årligen uppmärksamma betydelsefulla insatser, som gjorts av sörmlänningar, sörmländska företag och sörmländska myndigheter. Detta görs med avsikt att stärka den sörmländska självbilden, vilket är viktigt inte minst i förändringstider. Kunskap om betydelsefulla insatser av sörmlänningar, för Sörmland, stärker allas tillförsikt och framtidstro.
 

Vi har alla behov av att känna gemenskap och
tillhörighet. Det ger glädje och trygghet.


Geografiska förhållanden är ofta upphovet och grunden för grupper och kollektiv. Så var det i en dunkel forntid då de som bodde söder om Mälaren, ”södermännen”, började kallas för och känna sig som sörmlänningar. Historien om Sörmland har sedan dess blivit lång och spännande. Brödramorden på Nyköpings Hus väcker än i dag förskräckelse. Fänikorna och regementet vann på sin tid stora lagrar. Biskop Thomas i Strängnäs med sin sång om frihet har fått efterföljare av många framstående författare och konstnärer ända in i vår tid. Visserligen har inga verkligt stora industrier etablerats men många innovativa och framgångsrika små och medelstora företag har funnits och finns i Sörmland.
  

 


 


SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET