STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL


Historik

Sörmlandsakademien bildades 1958 under ledning av prins Wilhelm, hertig av Sörmland. Han bodde på Stenhammar slott utanför Flen. Sammanslutningen bestod förutom av prinsen av åtta personer bl.a. landsantikvarien Ivar Schnell och författaren Bertil af Burén.


När prinsen och övriga medlemmar efter hand avled upphörde verksamheten. På initiativ av Claes af Burén och under ledning av slottsfogden på Gripsholms slott Claes-Göran Hedén har Sörmlands Akademien nu åter aktiverats med för närvarande tio medlemmar. 

 


 

 


SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET