STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ÅRETS SÖRMLÄNNING 2019

Jan Brandt

ÅRETS SÖRMLÄNNING 2018
ÅSA INGÅRDA
Läs mer>>
 

ÅRETS SÖRMLÄNNING 2017
FLENS VÄRLDSORKESTER
Läs mer>>

ÅRETS SÖRMLÄNNING 2016

JAN PERSSON 

Läs mer >>SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET