STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL


Årets Sörmlänning 2023

Stadsvakten Nyköpings kulturarvsmuseum

Sedan några år tillbaka ligger ett nytt museum i Nyköpings centrum. Det för en ganska anonym tillvaro för många, men Stadsvakten står för en stor kulturgärning.
Stadsvakten är ett kulturarvsmuseum, som visar stadens och omgivningens rika industrihistoria. Många utställningar äger rum innanför museets väggar.
Samtidigt fungerar Stadsvakten som en paraplyorganisation för stadens ideella föreningar. Samarbetet mellan dem och museet är mycket fruktbärande.
Museet innefattar också en kulturscen. Dit bjuds aktuella kulturpersonligheter att regelbundet berätta om sina verksamheter i nutid.
Sörmlandsakademien vill uppmärksamma den grupp av invånare, som har gjort det möjligt att Stadsvakten fått sin stora lokala betydelse för den levande kulturen. Under många år har dessa personer använt sin fritid och sin kunskap ideellt för att tillsammans med sin kunniga och okuvligt hängivna ordförande förstå vikten och betydelsen av ett åskådligt och synligt kulturarv.
Stadsvaktens driftiga ordförande är Eva Andersson, som omkring sig har en idérik och ideellt arbetande styrelse.
Här följer motiveringen, som står på diplomet som Stadsvakten får i egenskap av att ha utsetts till Årets Sörmlänning:

”Kulturmuseet Stadsvaktens tillkomst har skapat ett unikt och fruktbärande samarbete mellan flera av Nyköpings ideella föreningar. Stadsvakten visar upp stadens rika industrihistoria och lägger viktiga grundstenar för att bygga stadens identitet. I verksamheten ryms vänföreningar, bildarkiv, släktforskning och hembygdsföreningar.
Återkommande inslag för Stadsvakten är den mycket populära sammankomst som äger rum varje lördag. Till den inbjuds en av stadens kulturbärare att publikt berätta om sin verksamhet.”
 

Länk till Stadsvakten
 


SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET