STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL

 Årets Sörmlänning

Riktlinjer vid val av årets Sörmlänning
 
 
Årets Sörmlänning kan tilldelas fysisk person, företag eller myndighet inom de verksamhetsområden som är angivna i Sörmland Akademiens stadgar nämligen: Industri/ handel, jord/skogsbruk, konst/kultur och besöksnäring.

Omgärningen har utförts i samarbete och ingen enskild person kan urskiljas som den, som utfört gärningen kan upp till tre personer dela på utmärkelsen för året.
Utmärkelsen kan tilldelas företag, organisationer eller myndigheter som helhet om det inte går att urskilja vilken eller vilka personer, som utfört gärningen.

Det är gärningen i sig som belönas men med den restriktionen att endast person(er), företag och organisationer som så vitt känt är juridiskt och ekonomiskt klanderfria, kan tilldelas utmärkelsen ”Årets Sörmlänning”
Gärningen som belönas skall vara en betydelsefull insats, som gjorts av sörmlänningar, sörmländska företag och sörmländska myndigheter och som är till glädje och gagn för Sörmland och sörmlänningar.

Gärningen som leder till utmärkelsen ”Årets Sörmlänning” skall vara klart avskiljbar och betydelsefull inom sitt verksamhets- och kulturområde. Om gärningen kan ses som ett föredöme och inspirationskälla för andra är det en stor fördel.

I motiveringen till priset skall framgå vad gärningen bestått i, på vad sett den är unik och efterföljandsvärd och slutligen dess positiva värde för Sörmland och sörmlänningar.?

 

 
 
     


 
 
 
 

Sörmlandspodden
Läs mer >>


Jan Brandt 2019
Läs mer >>


Åsa Ingårda 2018

Läs mer >>
 

FlensVärldsOrkester 2017

Läs mer >>

Jan Persson 2016

Läs mer >>

Hans Naess 2015
Läs mer >>


Leif Jacopsson 2014

Läs mer >>


Årets Hederssörmlänning 2014

Läs mer >>


Sörmlandsleden 2013

Läs mer >>


Nils Juto 2011

Läs mer >>
 SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET