STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL



Dan Johansson, ordförande Sörmlandsleden

 

Årets Sörmlänning 2013

Sörmlandsleden



Sörmlandsakademien har utnämnt Sörmlandsleden till Årets Sörmlänning.
 

Motiveringen


Föreningen Sörmlandsleden har under 40 år skapat en kultur och vandringsled, som har gett oss alla en storartad tillgång till vårt landskap. Denna tillgång var från början inte självklar. En vandringsled på 100 mil har det blivit, och den bjuder på allt det vackraste Sörmland har. Hagmarker och odlingslandskap, vildmark och insjöar, byar, ödehus och slott, grusvägar och skogsstigar och dramatiska kuststräckor utmed havet.
 
Arbetsinsatsen bakom denna bedrift är imponerande. Det mesta av arbetet har dessutom varit och är ideellt. Ett arbete där sträckningarna krävt muskler, spett och spadar men också förhandlingsskicklighet, flexibilitet och skönhetssinne.
 
Föreningen Sörmlandsleden har genom sin verksamhet öppnat möjligheter till levande kunskap och stora upplevelser för oss alla.


 

Bakgrund


Sörmlandsleden är en ideell förening, som består av tusentals betalande medlemmar, hundratals arbetande ideella entusiaster som sköter leden, och som likt ett stort stafettlag genom de fyrtio åren lämnar över till nya entusiaster när åldern ibland tar ut sin rätt. Många har bidragit med sina kompetenser alltifrån ett antal konstnärer författare och fotografer, liksom experter på naturvård, kartritning, översättning och även som skattebetalare ger vi varje år ett ekonomiskt bidrag till föreningen genom länsstyrelser och alla berörda kommuner. Den insatsen gör att kansliet i Oxelösund, som är själva motorn i den ideella organisationen  förmår hålla sin stora verksamhet igång med 1,75 heltidsanställda. Verksamheten styrs av en styrelse av 8 ledamöter, och dess ordförande Dan Johansson har räknat ut att värdet av föreningens arbete överstiger 2,5 miljoner kronor per år, vilket innebär att värdet av samhällets bidrag på 800.000 kronor per år fyrdubblas.
”Finns det någon annan insats som ger 400 procents avkastning per år?” frågar han inför det här jubileumsåret 2013.
Så den ideella verksamheten är dessutom lönsam!
 
 
Det är inte helt lätt efter 40 år att ringa in precis hur början såg ut, men en formell början togs i maj 1970 då Friluftfrämjandet bjöd in inflyttade järnverkare för att diskutera möjligheterna till en vandringsled med några entusiaster från Södertälje som hade börjat rekognosera för en vandringsled i Sörmland.
Det var så att när järnverket i Oxelösund byggdes i början på 60 talet så hade där samlats en del vana fjällvandrare som hade börjat göra utflykter i sitt nya landskap och som intresserade sig för vandring och friluftsliv. En av dem var SSAB:s marknadschef Gunnar Löwgren som vandrat och hämtat inspiration från vandringsleder han vandrat på i olika delar av världen där han tidigare arbetat.
När ”järnverkarna” mötte entusiasterna från Södertälje tog arbetet med leden snabbt fart. En av de första entusiasterna, Birger Nordin, är fortfarande aktiv i Sörmlandsleden.
 
I Friluftsfrämjandets regi bildades nu några grupper som planerade och organiserade de frivilliga insatserna för byggandet av Sörmlandsleden genom Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län.

Det var ingen liten skuta som skulle sjösättas. Eldsjälar inom länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen skötte tillsammans med Gunnar Löwgren kontakterna med de ca 100 olika myndigheterna och institutionerna. Arbetet inriktades på en huvudled. För anslutningslederna fick respektive kommun ta ett större ansvar.
”Kommunernas alla instanser är inblandade när leden skall dras fram. Även om vi erhållit markägarnas tillstånd är det inte säkert att vi går säkra. Vi måste ta hänsyn till utrotningshotade fåglar och växter och andra skyddsvärda platser.
Jaktpass och vilt täta områden ej att förglömma. Vi vill naturligtvis dra vår led förbi allt av intresse, allt som kan höja värdet av vandringen, utan att hota dess existens"skriver Gunnar Löwgren i en av ledens vandrings guider.  
 
Den första delen av leden invigdes vid Ånhammar den 3 juni 1973.







 
     


 
 
 
 

Sörmlandspodden
Läs mer >>


Jan Brandt 2019
Läs mer >>


Åsa Ingårda 2018

Läs mer >>
 

FlensVärldsOrkester 2017

Läs mer >>

Jan Persson 2016

Läs mer >>

Hans Naess 2015
Läs mer >>


Leif Jacopsson 2014

Läs mer >>


Årets Hederssörmlänning 2014

Läs mer >>


Sörmlandsleden 2013

Läs mer >>


Nils Juto 2011

Läs mer >>




 



SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET