STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL
 

Årets Sörmlänning 2019 Jan Brandt

Årets sörmlänning är en idéspruta av yppersta rang, och han hukar inte för till synes oöverkomliga utmaningar. Han har initierat till verksamheter som gagnar alla åldrar men med tonvikten på de yngre.
 
Han ligger bakom bland annat Barnkulturcentrum, Svenskt Barnbildsarkiv, Folkhögskolans estetiska linje och Barnens Zoo i Eskilstuna, tekniskt illustrationsprogram vid Mälardalens högskola och utställningar som den nu aktuella om Axel Oxenstierna i Jäder. Kreativiteten flödar storligen hos entreprenören Jan Brandt, som gärna tänker utanför boxen för att nå framgångsrika resultat.

Radio Sörmland
Se länk


 

Eskilstunakuriren: Se länk


  
     


 
 
 
 

Magnus Bergmar 2022
Läs mer


Sörmlandspodden

Läs mer


Jan Brandt 2019

Läs mer >>


Åsa Ingårda 2018

Läs mer >>


FlensVärldsOrkester 2017

Läs mer >>


Jan Persson 2016

Läs mer >>


Hans Naess 2015

Läs mer >>


Leif Jacobsson 2014

Läs mer >>


Ebba von Eckerman 2014

Läs mer >>


Sörmlandsleden 2013

Läs mer >>


Nils Juto 2011

Läs mer >>
 SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET