STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL

 

Årets Sörmlänning 2019 Jan Brandt

Årets sörmlänning är en idéspruta av yppersta rang, och han hukar inte för till synes oöverkomliga utmaningar. Han har initierat till verksamheter som gagnar alla åldrar men med tonvikten på de yngre.
 
Han ligger bakom bland annat Barnkulturcentrum, Svenskt Barnbildsarkiv, Folkhögskolans estetiska linje och Barnens Zoo i Eskilstuna, tekniskt illustrationsprogram vid Mälardalens högskola och utställningar som den nu aktuella om Axel Oxenstierna i Jäder. Kreativiteten flödar storligen hos entreprenören Jan Brandt, som gärna tänker utanför boxen för att nå framgångsrika resultat.

Radio Sörmland
Se länk


 

Eskilstunakuriren: Se länk


  
     


 
 
 
 

 

Jan Brandt 2019
Läs mer >>


Åsa Ingårda 2018
Läs mer >>


FlensVärldsOrkester 2017
Läs mer >>


Jan Persson 2016
Läs mer >>


Hans Naess 2015
Läs mer >>


Leif Jacobsson 2014
Läs mer >>


Ebba von Eckerman 2014
Läs mer >>


Sörmlandsleden 2013
Läs mer >>


Nils Juto 2011
Läs mer >>
 SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET