STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL
Åsa Ingårda 

Årets Sörmlänning 2018 Åsa Ingårda

Vid Runtuna bor och verkar en stor inspiratör och kreatör som sätter Sörmlands hjärta i centrum. Hon är Årets Sörmlänning och har tagit initiativ till föreningen Väg 223, den röda tråden genom landskapet.

Den gamla landsvägen kantas av kvinnliga företagare och hantverkare, som har samlats i den slagfärdiga föreningen. I år firar den tioårsjubileum och står som förebild för flera andra liknande projekt, som fokuserar på kvinnors kunnande och ett framgångsrikt nätverk på den sörmländska landsbygden. Föreningens fortlevnad gagnar hela landskapet Sörmland. 
     


 
 
 
 


Stadsvakten 2023
Läs mer


Magnus Bergmar 2022
Läs mer


Sörmlandspodden

Läs mer


Jan Brandt 2019

Läs mer >>


Åsa Ingårda 2018

Läs mer >>


FlensVärldsOrkester 2017

Läs mer >>


Jan Persson 2016

Läs mer >>


Hans Naess 2015

Läs mer >>


Leif Jacobsson 2014

Läs mer >>


Ebba von Eckerman 2014

Läs mer >>


Sörmlandsleden 2013

Läs mer >>


Nils Juto 2011

Läs mer >>
 SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET