STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL

Åsa Ingårda 

Årets Sörmlänning 2018 Åsa Ingårda

Vid Runtuna bor och verkar en stor inspiratör och kreatör som sätter Sörmlands hjärta i centrum. Hon är Årets Sörmlänning och har tagit initiativ till föreningen Väg 223, den röda tråden genom landskapet.

Den gamla landsvägen kantas av kvinnliga företagare och hantverkare, som har samlats i den slagfärdiga föreningen. I år firar den tioårsjubileum och står som förebild för flera andra liknande projekt, som fokuserar på kvinnors kunnande och ett framgångsrikt nätverk på den sörmländska landsbygden. Föreningens fortlevnad gagnar hela landskapet Sörmland. 
     


 
 
 
 

 

Jan Brandt 2019
Läs mer >>


Åsa Ingårda 2018
Läs mer >>


FlensVärldsOrkester 2017
Läs mer >>


Jan Persson 2016
Läs mer >>


Hans Naess 2015
Läs mer >>


Leif Jacobsson 2014
Läs mer >>


Ebba von Eckerman 2014
Läs mer >>


Sörmlandsleden 2013
Läs mer >>


Nils Juto 2011
Läs mer >>
 SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET