STARTSIDA  •  VILKA ÄR VI  •  VÄRDEGRUND  •  HISTORIK  •  ÅRETS SÖRMLÄNNING  •  KONTAKT  •  AKADEMIENS MÅL
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ÅRETS SÖRMLÄNNING 2018

ÅSA INGÅRDA

ÅRETS SÖRMLÄNNING 2017
FLENS VÄRLDSORKESTER

ÅRETS SÖRMLÄNNING 2016

JAN PERSSON 

 

ÅRETS SÖRMLÄNNING 2015

HANS NAESS

Läs mer >>SÖRMLANDSAKADEMIEN VERKAR IDEELLT OCH OBEROENDE MED ÄDLA SYFTEN OCH MÅL. AKADEMIEN
INTRESSERAR SIG FÖR SÖRMLÄNSK KULTUR, TRADITIONER OCH HISTORIK SAMT INSPIRERAR OCH INITIERAR TILL
OLIKA AKTIVITETER SOM ÄR TILL GAGN FÖR LÄNET